Onko työyhteisösi kulttuuri aikuinen ja siten myös resilientti?

Mitä on aikuinen organisaatiokulttuuri?

Aikuisessa organisaatiokulttuurissa on läsnä vahva realiteettitaju, aikuinen-aikuinen vuorovaikutussuhteet sekä vastuunotto. Näiden edellä mainittujen tekijöiden johdosta tällaisessa organisaatiokulttuurissa kyetään keskittymään hyvin perustehtävään sekä ratkomaan yhdessä työn sujuvuuden esteitä. Myös muutosvalmiudet ovat vahvoja, sillä aikuisessa organisaatiokulttuurissa työyhteisö kykenee kohtaamaan ja käsittelemään myös vaikeita työyhteisössä esiin nousseita tunteita.

Aikuisessa organisaatiokulttuurissa johtamistyö tapahtuu arvostavassa vuorovaikutussuhteessa. Vuorovaikutussuhteessa, jossa jokainen vuorovaikutustilanteen osapuoli ottaa vastuun tietämisestä, tiedon välittämisestä ja pyrkimyksestä päästä lähemmäs yhteisen ymmärryksen muodostumista. Oli kyse sitten yhteisten tavoitteiden, tuotekehitysprojektin nykytilan tai tiimin jäsenten tarpeiden ympärillä tapahtuvasta yhteisen ymmärryksen syntymisestä.

Miten aikuinen organisaatiokulttuuri syntyy?

Aikuinen organisaatiokulttuuri syntyy siitä, että jokainen työyhteisön jäsen kokee saavansa arvostusta osakseen. Arvostuksen tunnetta voi jokainen työyhteisön jäsen osaltaan synnyttää työyhteisön oman vuorovaikutustyön kautta. Esimerkiksi antamalla myönteistä palautetta työkaverille silloin kun siihen on aihetta. Tai kiittämällä silloin kun siihen on aihetta.

Aikuinen organisaatiokulttuuri vaatii myös syntyäkseen niin sanottua psykologisen turvallisuuden tunteen läsnäoloa, joka syntyy johdonmukaisesta johtamistyöstä, yhdenmukaisista työyhteisön pelisäännöistä ja riittävistä yhteisistä selviytymisen kokemuksista.

Riittäviä yhteisöllisiä selviytymiskokemuksia syntyy työyhteisöön silloin kun työyhteisössä jokainen ottaa osaltaan vastuun omaan työhön liittyvästä tiedosta, yhteistyön sujuvoittamisesta, oman osaamisen kehittämisestä sekä virheistä oppimisesta.

 

Vastaa