Ajanhallinnan uusi ulottuvuus – yhteisöllinen sopiminen

Työterveyslaitoksen aikatutkimuksen mukaan 2020-luvulla tulevat lisääntymään työntekijöiden sosiaalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen työn kuormittavuus.

Ajanhallintaa on perinteisesti lähdetty valmentamaan yksilökeskeisesti, vaikka ajanhallinta on mitä suuremmissa määrin koko työyhteisön yhteinen asia. Työnohjauksissa ajankäytön haasteisiin törmätään jatkuvasti. Moni yrittää saada hallinnantunnetta työhön suunnittelemalla seuraavan viikon ajankäyttöään mutta valitettavan usein hyvätkin suunnitelmat kariutuvat työn keskeytyksiin.

Tämän takia ajanhallintaan tulee lisätä myös yhteisöllinen ulottuvuus. Työyhteisöissä on yhdessä pyrittävä ratkomaan työn keskeytyksiin liittyvä ongelmallisuus ja etsittävä yhdessä niin sanottua autonomista työaikaa eli sellaista työaikaa, jonka käytöstä työntekijä saa päättää itse. Ja jolloin on mahdollisuus olla myös reagoimatta ulkomaailman viestinottopyyntöihin.

Ajanhallinnan perusperiaatteet:

1. Listaa työtehtäväsi ja aseta ne tärkeysjärjestykseen
2. Tee aikabudjetti tehtäville eli mieti kuinka kauan jokaisen tehtävän tekemiseen kuluu
3. Merkitse tehtäviin kuluva aika kalenteriisi
4. Sovi työyhteisössä tiimisi tai yksikkösi kanssa ajankäytön pelisäännöt
5. Tarkista jokaisen viikon lopulla, oletko käyttänyt aikasi suunnitellusti ja jos et niin 6. tee korjaavat toimenpiteet ja ota opiksi havannoistasi
7. Vältä turhia palaverikutsuja eli älä koskaan kutsu palaveriin ketään varmuuden vuoksi – palaverimuistiot   ovat sitä varten
8. Älä osallistu palaveriin, jos et ymmärrä miksi sinun on oltava paikalla

Vastaa