Johtajuudesta

Huono johtaminen ja huono työilmapiiri synnyttävät suuria tulosmenetyksiä yrityksille ja turhaa kuormitusta yksilöille.

Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan huono johtaminen aiheuttaa Suomen yhteiskunnalle joka vuosi noin 25 miljardin kulun sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyden muodossa.

Johtaminen ei ole helppo laji ja sen kehittämisen fokus on ollut pitkään hieman hakoteillä. Johtamisvalmennuksissa johtajille voidaan antaa perustyökaluja mutta niiden vaikuttavuus johtajan arjen työhön usein jää aika pintapuoliseksi.

Johtajuudessa johtajan persoonallisuus, psyykkinen itsesäätelykyky sekä vuorovaikutustaidot ratkaisevat. Johdon työnohjaus tai coachaus voivat säännöllisesti käytettynä toimia hyvänä johtamisen kehittämisen työkaluna.

Huono johtaminen on haaste johtajille itselleen mutta myös koko työyhteisölle. Jos johtaja ottaa haasteen vastaan ja lähtee kehittämään omaa johtamisosaamistaan, niin antaako työyhteisö hänelle mahdollisuuden muutokseen?

Vastaa