”Olen palveluammatissa” – Taidan-podcastissa Postin postipalveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen Turkka Kuusisto

Turkka Kuusisto vieraili Taidan-podcastissa keskustelemassa tämän päivän työelämästä ja johtamisesta. Turkalla on johtamisesta 14 vuoden kokemus erilaisissa tulosvastuullisissa johtotehtävissä. Tällä hetkellä Turkka on Postin postipalveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Työelämä on suuren muutoksen äärellä ja muutos tuo mukanaan myös uusia voimavaratekijöitä. Keskeisenä muuttuvan työn piirteenä Turkka näkee tiedon demokratisoitumisen: ”Vanha teema, että joku panttaa tietoa tai kuvittelee, että tieto on valtaa, ei edes teknologisesti tänä päivänä toimi. Tieto on demokratisoitu ja minun mielestä se on valtava voimavara yrityksille, mutta toisaalta myös työntekijöille ja työyhteisöille.”

Kaikkien saatavilla oleva tieto edellyttää muutosta myös johtamisessa. Turkka havainnollistaa johtamisen muutosta viestinnän näkökulmasta: ”Perinteinen ylhäältä alaspäin -viestintä on edelleen tärkeää ja sitä pitää joissain määrin tehdä, mutta sitä tietoa on saatavilla kollegalta kollegalle ja tiimiltä toiselle. Tiedon virtaus ja kulku organisaatioissa on monella tapaa monimuotoistunut ja sillä on useita eri suuntia tällä hetkellä.”

”Meidän pitää ymmärtää enemmän ihmisyyttä ja ihmisten välisiä suhteita.”

Työelämän muuttuessa myös johtaminen on muutoksessa. Turkka uskoo, että vuorovaikutusta ja ihmisten välisiä suhteita korostava johtaminen ottaa entistä enemmän jalansijaa: ”Varmaan tulee korostumaan entisestään semmoisen monimuotoisuuden ja moniäänisyyden ymmärtäminen. Meidän pitää ymmärtää enemmän ihmisyyttä ja ihmisten välisiä suhteita.”

Tehtäväorientoituneen johtamisen sijaan keskiössä olisi yhteisöllinen näkökulma: ”Meidän pitää siirtyä enemmän tehtäväorientoituneesta luottamuksen ja työyhteisön rakennuksesta suhteisiin ja yhteistyöhön perustuvaan työn organisoitumisen rakentamiseen.” Tämä edellyttää johtajalta myös itsetuntemusta: ”Olen vahvasti sitä mieltä, että niin kauan kuin et itseäsi tunne, niin on aika vaikea ymmärtää toiseutta ja sitä kautta ymmärtää organisaatioilmiöitä.”

Vanhakantaisen pyramidin huipulta ylhäältä alas tapahtuvan johtamisen sijaan korostuu johtajan ymmärrys organisaatiostaan: ”Johtajan pitää tarkalla korvalla pystyä kuuntelemaan organisaation signaaleita. Olen joskus sanonut, että olen palveluammatissa.”

Vastaa