Palvelut

TAIDAN – johda itseäsi tiedolla

Kaipaisiko työyhteisösi uudenlaisia työvälineitä itsensä johtamiseen? Tiedätkö mikä on työntekijöillesi merkityksellistä? Arvostetaanko itseohjautuvuutta, mutta eväät itseorganisoitumiseen puuttuvat? Tarvitseeko johto johtamiskompetenssilleen virkistystä?

Taidan pohjaa itsensä johtamisen kehittämisen tietoon. Ilman tietoa ei voi taitaa.

Mobiilisovelluksen avulla voit ottaa itsensä johtamisen tiedon haltuun. Helposti ja vaikuttavasti. Ajasta ja paikasta riippumatta.

MyTAIDAN

Itsensä johtaminen kompleksisessa työarjessa. Itseohjautuvuudesta yhdessäohjautuvuuteen. Työelämän metataidot. Pintaa syvemmältä.

LiideriTAIDAN

Esimiestyö ja johtaminen. Oman esimiestyön ohjattu reflektointi ja valmennus mobiilisti. Ammatti-identiteetin ja johtajuuden kehittämisen tuki vertaisdataa hyödyntäen. Johtamiskompetenssin ytimessä.

TAIDAN – voimaa ja luovuutta työarkeesi