LiideriTAIDAN

Työelämän laatua voidaan tutkitusti parantaa johtamisen laatua kehittämällä. Haasteena johtamisen laadun kehittämisessä on sen pistemäinen kehitystyö, joka on irrallaan johtamisen arjesta. Johtamisen ja erityisesti johtajuuden kehittämisessä on kuitenkin kyse kokemuksellisesta oppimisesta, joka vaatii aikaa ja ohjausta oman työarjen reflektioon.

Ehkä sinunkin työyhteisössä on aika siirtyä johtamisen kehittämisessä uudelle tasolle?

LiideriTAIDAN valmentaa esimiehiä mobiilisti reflektoimaan ja kehittämään omaa johtamistyötä kestävän johtamistyön mukaiseksi. Kestävä johtaminen tuottaa laatua ja työhyvinvointia työelämään.

Mitä LiideriTAIDAN tekee?

Liideri pysäyttää esimiehen tutkimaan henkilökohtaisia työarjen johtamiskokemuksia. Se ohjaa reflektoimaan erilaisia johtamistilanteita ja niihin liittyviä ajatusmalleja, uskomuksia ja tunteita. Antaen mikrokoulutusta ja -valmennusta oikea-aikaisesti tutkittavaan johtamistilanteeseen liittyen.

Se myös mahdollistaa esimiehille anonyymin vertaistuen avoimen datan kautta – toisinaan hyvinkin yksinäiseen työrooliin liittyen.

Palvelussa on paikalla myös ihminen. Taidan-Coach tarjoaa mobiilisti sparrausta erilaisiin työarjen tilanteisiin.

Mitä valmennus sisältää?

 • Kuusi itsensä johtamisen teemaviikkoa.
 • Joka arkipäivä uusi reflektiotehtävä sekä siihen liittyvä henkilökohtainen palaute.
 • Joka arkipäivä uusi mikrokoulutus päivän reflektiotehtävään liittyen.
 • Oma työelämän laadun mittausdata sekä seurattava TAIDAN-indeksi.
 • Mahdollisuus keskustella oman valmennusryhmän kanssa reflektiotehtävään ja mikrokoulutukseen liittyen.
 • Viikottaiset työelämän laatua kehittävät videohaasteet
 • Purkuvalmennuksen (etänä) 2 h valmennusjakson loputtua
 • Oma Taidan-Coach, joka ohjaa ryhmäkeskustelua sovelluksessa sekä on käytettävissäsi arkipäivisin.

Mitä teemoja valmennus käsittelee?

 • Minä johtajana
 • Ajatusmallit, uskomukset ja asenteet työssä
 • Tunteiden johtaminen
 • Johtajan työrooli ja johtajuus
 • Läsnäolo ja keskittyminen
 • Tasapaino työssä jaksamisen, uudistumisen ja tehokkuuden välillä
 • Arvot ja työn merkityksellisyys
 • Oppiminen ja kehittyminen
 • Valmentava johtaminen

Milloin kiireinen johtaja ehtii käyttää LiideriTAIDANIA?

Käyttäjätutkimuksemme mukaan LiideriTAIDANIN käyttö on kevyttä ja helppoa. Jokainen voi käyttää sitä itselleen sopivana ajankohtana.

Olemme kuitenkin suunnitelleet käytön siten, että se kannustaa säännölliseen käyttöön ja oman johtamistyön systemaattiseen kehittämiseen.

Missä kiireinen johtaja käyttää LiideriTAIDANIA?

Missä ikinä hän tahtookaan! LiideriTAIDAN on aina mukana. Sparraaja löytyy täten taskustasi.

Se myös mahdollistaa samanaikaisen valmennustyön rajattomalle käyttäjämäärälle.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä