LiideriTAIDAN

LiideriTAIDAN johtajuuden kehittämiseen

“Kestävä johtaminen tuottaa laatua, työhyvinvointia ja tuottavuutta työelämään.”

Ehkä sinunkin työyhteisössä on aika siirtyä johtamisen kehittämisessä uudelle tasolle?

Työelämän laatua voidaan tutkitusti parantaa johtamisen laatua kehittämällä.

Haasteena johtamisen laadun kehittämisessä on sen pistemäinen kehitystyö, joka on irrallaan johtamisen arjesta. Johtamisen ja erityisesti johtajuuden kehittämisessä on kuitenkin kyse kokemuksellisesta oppimisesta, joka vaatii aikaa ja ohjausta oman työarjen reflektioon.

LiideriTAIDAN ohjaa esimiehiä mobiilisti reflektoimaan ja kehittämään omaa johtamistyötä kestävän johtamistyön mukaiseksi. Kestävä johtaminen tuottaa laatua, työhyvinvointia ja tuottavuutta työelämään.

Työarki keskiössä

“Taidan-Coach tarjoaa mobiilisti sparrausta.”

Liideri pysäyttää esimiehen tutkimaan henkilökohtaisia työarjen johtamiskokemuksia. Se ohjaa reflektoimaan erilaisia johtamistilanteita ja niihin liittyviä ajatusmalleja, uskomuksia ja tunteita. Antaen mikrokoulutusta ja -valmennusta oikea-aikaisesti tutkittavaan johtamistilanteeseen tai ammatti-identiteetin kysymykseen liittyen.

Se myös mahdollistaa esimiehille anonyymin vertaistuen avoimen datan kautta – toisinaan hyvinkin yksinäiseen työrooliin liittyen.

Palvelussa on paikalla myös ihminen. Taidan-Coach tarjoaa mobiilisti sparrausta erilaisiin työarjen tilanteisiin tai muuhun henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyen.

Mitä valmennus sisältää?

Z

Kuukauden valmennusjakso.

Z

Joka arkipäivä johtamistilanteen tai -kokemuksen reflektointi sekä siihen liittyvä henkilökohtainen palaute.

Z
Joka arkipäivä uusi mikrokoulutus päivän reflektiotehtävään liittyen.
Z

Oma johtamiskompetenssin mittausdata sekä seurattava TAIDAN-indeksi.

Z

Oma Taidan-Coach, joka ohjaa ryhmäkeskustelua sovelluksessa sekä on käytettävissäsi arkipäivisin.

Z
Mahdollisuus keskustella oman valmennusryhmän kanssa reflektiotehtävään ja mikrokoulutukseen liittyen.
Z

Viikottaiset työelämän laatua kehittävät videohaasteet.

Z

Orientaatiowebinaari (30 min) ennen sovellusjakson käynnistymistä.

Z

Kolme johtamiskompetenssiin liittyvää webinaaria (3x30min)

Z

Lisäarvopalveluna henkilökohtainen sparraus omaan dataan pohjautuen verkostoomme kuuluvan koulutetun johdon työnohjaaja FINOD tai STOry kanssa tai sertifioidun johdon ohjauksellisen valmentajan kanssa.

Minkä äärellä LiideriTaidanissa ollaan?

Z
Minä johtajana
Z
Ajatusmallit, uskomukset ja asenteet työssä
Z
Tunteiden johtaminen
Z
Johtajan työrooli ja johtajuus
Z
Läsnäolo ja keskittyminen
Z
Tasapaino työssä jaksamisen, uudistumisen ja tehokkuuden välillä
Z
Arvot ja työn merkityksellisyys
Z
Oppiminen ja kehittyminen
Z
Valmentava johtaminen

Johtamiskompetenssin
kehitys

Käyttäjätutkimuksemme mukaan LiideriTAIDANIN käyttö on kevyttä ja helppoa. Jokainen voi käyttää sitä itselleen sopivana ajankohtana.

Olemme kuitenkin suunnitelleet käytön siten, että se kannustaa säännölliseen käyttöön ja oman johtamiskompetenssin systemaattiseen kehittämiseen.

Mobilikoutsi kulkee aina mukana

LiideriTAIDAN on aina mukana ja ohjaa reflektoimaan ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Se myös mahdollistaa samanaikaisen valmennus- ja ohjaustyön rajattomalle käyttäjämäärälle.

Palvelumme

MyTAIDAN

Itsensä johtaminen kompleksisessa työarjessa. Itseohjautuvuudesta yhdessäohjautuvuuteen. Työelämän metataidot. Pintaa syvemmältä.

LiideriTAIDAN

Esimiestyö ja johtaminen. Oman esimiestyön ohjattu reflektointi ja valmennus mobiilisti. Ammatti-identiteetin ja johtajuuden kehittämisen tuki vertaisdataa hyödyntäen. Johtamiskompetenssin ytimessä.