TAIDAN kestävän muutoksen varmistaja

TAIDAN digitaalinen kehittämisalusta muutostilanteiden tueksi

” TAIDAN tukee työntekijöitä muutostilanteessa. Varmistaa kestävän muutoksen onnistumisen. “

Kiihtyvä toimintaympäristön muutos edellyttää, että organisaatiot muuttuvat aktiivisesti. Muutoksen onnistumisen kannalta tärkeintä on muutoksen toteuttamisen vaiheessa tapahtuva muutosjohtaminen ja muutostyön tukeminen – yksilö- ja yhteisötasolla.

Kaipaatko työntekijöidesi oppimisen ja kehittymisen varmistamiseksi digitaalista ja vuorovaikutteista alustaa? Kaipaatko muutostyöhön vahvaa dialogisuutta? Oletko ehkä huomannut, että kyselyt eivät muutostilanteessa useinkaan kukoista ja tiedolla johtaminen on vaikeaa?

TAIDAN sovellus kulkee mukana ajasta ja paikasta riippumatta. Se ohjaa työntekijää tutkimaan omaa itsensä johtamisen kokemusta muutostilanteessa. Sen avulla työntekijä saa välittömästi palautetta sekä valmennusta taitojensa kehittämiseksi.

TAIDAN yhdistää työntekijäsi kokemuksen, taitojen tai tietotason mittaamisen sekä kehittämisen. Sen avulla voit tukea työntekijäsi ja työyhteisön muutos- ja oppimistyötä ajasta ja paikasta riippumatta.

Voit luokitella kerättyä dataa haluamallasi tavalla ja mahdollistaa työntekijöillesi reaaliaikaisen datan seurannan.

Voit viestiä työntekijöille sekä jakaa linkkejä, videoita tai kuvia alustan kautta haluamasi ajanjakson ajan. Voit myös valita valmiin viestintäpaketin avaimet käteen periaatteella.

TAIDAN digitaalinen muutosjohtamisen tuki on tehty yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen kehittämisen tueksi.

Minkälaisissa muutostilanteissa TAIDAN voi olla avuksi?

Z

Liikkeenluovutukset.

Siirtyvän henkilöstön psyko-sosiaalinen tuki, itsensä johtamisen taitojen mittaaminen sekä kehittäminen. Itseohjautuvuuden tuki.

Z

Yritysjärjestelyt.

Muutosvalmiuksien ja -kyvykkyyden vahvistaminen. Systeemisen ajattelun vahvistaminen.

Z

Strategiamuutokset.

Dialogisen vuorovaikutuksen rakentaminen. Sosiaalisen pääoman ja kulttuurimuutoksen johtamisen tuki.

Z

Organisaatorakenteen muutokset.

TAIDAN ohjaa käyttäjää systeemisellä otteella tutkimaan ja kehittämään omaa verkostoa sekä työn tekemisen rakenteita.

Z

Etätyöskentely.

Muutoksen jäsentäminen ja itsensä johtamisen kehittäminen omien havaintojen ja tuotetun yksilöllisen sekä yhteisöllisen datan pohjalta.

Z

Etätyöskentely ja yhteisöllisyyden kaipuu.

TAIDAN yhteisöllinen ulottuvuus on vahva. Rakennamme juuri teidän kulttuuriinne sopivan yhteisöllisen tuen.

Mitä TAIDAN muutosjohtamisen palvelukokonaisuuteen kuuluu?

Haluatko sinä varmistaa kestävän muutostyön organisaatiossasi?

Z

Muutostilanteen kartoittamisen muutosjohtamisen asiantuntijamme kanssa. 

Z

TAIDAN digitaalisen muutostuen yksilöllisen mallin esittely.

Z

Ohjausryhmän perustaminen. Muutoshankkeen edistymisen seuranta. Tavoitteet ja mittarit. Ohjausryhmätyöskentelyn rakenteesta ja työkäytännöistä sopiminen.

Z

TAIDAN digitaalisen muutosjohtamisen palvelun käynnistäminen, ylläpito ja sulkeminen.

Z

TAIDAN digitaalisen muutosjohtamisen palvelun mukainen viestintä ja projektin jatkuva ohjaaminen.

Z

Käyttäjäryhmän raportit ja analyysit. Reaaliaikainen raportointi ja arviointi.

Z

TaidanCoach-palvelu avainhenkilöille koko muutostuen ajan. 

Projektiin nimettyjen johdon työnohjauksen (STOry, FINOD) tai liikkeenjohdon valmennuksen ammattilaisten toimesta.

Z

Käyttöönoton helppous!

Muutoksen tuki saadaan käyttöön nopeasti ja vaivattomasti.

Haluatko sinä olla muutosjohtamisen edelläkävijä?

Miksi TAIDAN?

Z
Vahva muutosjohtamisen osaaja.

Olemme valmentaneet ja konsultoineet eri muutostilanteissa satoja eri asiakasorganisaatioita.

Z
TAIDAN muutosjohtamisen menetelmää on käytetty jo useissa kymmenissä eri asiakasorganisaatioissa.
Z
Yli 1000 käyttäjää!
Z
Sitoutuminen TAIDAN konseptiin on vahvaa.

Muut palvelumme

MyTAIDAN

Itsensä johtaminen kompleksisessa työarjessa. Itseohjautuvuudesta yhdessäohjautuvuuteen. Työelämän metataidot. Pintaa syvemmältä.

LiideriTAIDAN

Esimiestyö ja johtaminen. Oman esimiestyön ohjattu reflektointi ja valmennus mobiilisti. Ammatti-identiteetin ja johtajuuden kehittämisen tuki vertaisdataa hyödyntäen. Johtamiskompetenssin ytimessä.