TaidanCoach

TaidanCoach – sisäinen valmentajasi

“Ammattilainen itsensä johtamisen tukena”

Huippuammattilaiset tarvitsevat jatkuvan muutoksen maailmassa oman ulkopuolisen sparraajan, joka voi tukea kestävällä tavalla itsensä johtamista.

TAIDAN-coach on matalan kynnyksen palvelu, jonka voit tarjota työntekijällesi ajasta ja paikasta riippumatta.

Kartoittavan TAIDAN-sovellusjakson myötä coachaus-tapaamisessa päästään nopeasti ydinkysymysten äärelle. Kahden viikon sovellusjakson käyttämisen jälkeen, coachattava saa monipuolisen itsensä johtamisen raportin.  

Asiantuntijatyötä tehdään noin 50 % teholla. Itsensä johtamisen taitoja kehittämällä voidaan tuottavuutta merkittävästi nostaa ilman työmäärän kasvattamista. Olennaista on se miten työtä tehdään ja minkä merkityksen ihminen omalle työlleen antaa.

Laadukkaamman ja tuottavamman työelämän puolesta

Kevennä HR-ammattilaisten tai esihenkilön taakka ja hanki matalan kynnyksen TAIDANCoach-palvelu.

Me emme paketoi asiakkaan puolesta hänen tarpeitaan, koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Meillä asiakas kartoittaa vankassa ohjauksessa sovellusjakson aikana omat kehittymistarpeensa ihan itse ja lähtee työskentelemään tavoitteellisesti niiden eteen.

Oletko kiinnostunut TaidanCoach palvelusta?

TaidanCoach on ajankohtainen kun

Z

haluat jäsentää omaa ajatteluasi ulkopuolisen sparraajan kanssa.

Z

haluat johtaa itseäsi tiedolla.

Z

haluat tukea työssä jaksamista ja oman työn johtamisen kehittämistä

Z

haluat kehittää itsetietoisuutta ja ammatti-identiteettiäsi

Z

kun omia ajatuksia ei pääse jakamaan kasvokkaisessa kohtaamisessa työkavereiden kanssa

Muut palvelumme

MyTAIDAN

Itsensä johtaminen kompleksisessa työarjessa. Itseohjautuvuudesta yhdessäohjautuvuuteen. Työelämän metataidot. Pintaa syvemmältä.

LiideriTAIDAN

Esimiestyö ja johtaminen. Oman esimiestyön ohjattu reflektointi ja valmennus mobiilisti. Ammatti-identiteetin ja johtajuuden kehittämisen tuki vertaisdataa hyödyntäen. Johtamiskompetenssin ytimessä.