OpeTaidan – opettajien ja koulumaailman oma Taidan

Opettajan työssä on monia erityispiirteitä muihin asiantuntija-ammatteihin verrattuna. Tämän takia olemme kehittäneet juuri koulu- ja opetusorganisaatioihin erikoistuneen Taidan-sovelluksen. OpeTaidan soveltuu koko opetushenkilöstölle opettajista ohjaajiin.

Koulun kiireisessä arjessa voi olla vaikeaa löytää aikaa yhteiselle kehittävälle keskustelulle, kun luokkahuoneet välillä vaihtuvat ja välitunneilla ei aina ehdi opehuoneeseen. OpeTaidanissa opetushenkilö ei jää yksin. Se ohjaa käyttäjäänsä tutkimaan omia ajatusmalleja, uskomuksia ja kokemuksia, omaan työrooliin ja työhön liittyen.

Omien työarkeen liittyvien kokemusten jakaminen on myös OpeTaidanissa mahdollista.  Miten muuten teidän opekokoukset sujuvat? OpeTaidanin avulla, jokainen voi suhteuttaa oman kokemuksensa myös muiden kokemustodellisuuteen.

Miten opettajalla voi riittää aika OpeTaidanin käyttöön?

Käyttäjätutkimuksemme erilaisissa opetusalan organisaatioissa on osoittanut, että OpeTaidan soveltuu hyvin koulumaailman hektiseen arkeen. OpeTaidania voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, minkä takia se sopii säännölliseen työhyvinvoinnin reflektioon ja edistämiseen erinomaisesti.

Millaisiin tilanteisiin OpeTaidan sopii?

OpeTaidan on ajankohtainen, kun

  • haluat valmistella koulua muutostilanteeseen myönteisellä tavalla
  • haluat lisää vuorovaikutusta koulun toimintakulttuurin ympärille
  • haluat tukea työssä jaksamista
  • haluat tukea vuorovaikutusta ja reflektiivisyyttä
  • opehuoneeseen ei päästä riittävän usein keskustelemaan yhdessä työyhteisön arjesta

 

Olisiko sinun kouluorganisaatiosi kiinnostunut OpeTaidanista?

Ota yhteyttä