TAIDAN PODCAST

Keskusteluja työelämästä ja itsensä johtamisesta.

Jakso 6

Jarkko Sanisalo, Kuntien Tiera

“Muutos olet sinä itse.” – Taidan-podcastissa Kuntien Tieran Jarkko Sanisalo

Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen kulmakivet organisaatiomuutoksissa?

Mikä merkitys mentoroinnilla on muutostilanteissa?

Miten yhteisöllisyyttä voi tukea etäorganisaatiossa?

Taidan-podcast sai toisen kauden avausjakson vieraaksi Kuntien Tieran HR Business partner Jarkko Sanisalon. Kuntien Tiera on kasvava kuntaorganisaatioiden omistama ICT-yritys, jonka lukuisia liikkeenluovutuksia Jarkko on ollut mukana tekemässä.

Jarkolla on pitkä kokemus organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta. Kuntien Tieran tarinassa Jarkko on ollut mukana yli kymmenen vuotta. Kun Kuntien Tieran perustuksia luotiin Kuntamarkkinoilla 2010, Jarkko oli mukana ikuistamassa tapahtumaa kameran takana!

Jakso 3

Milma Arola, Sitra

“Elinikäinen oppiminen on välttämätöntä tämän päivän työelämässä.” – Taidan-podcastissa Sitran Milma Arola

Taidan-podcastin sai vieraakseen Sitralta oppimisen ja kokeilemisen asiantuntijan Milma Arolan. Milmalla on monipuolista kokemusta organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisestä ja hän on työskennellyt erityisesti poikkihallinnollisten kokeilujen parissa.

Podcastissa selviää muun muassa, miten kokeilevaa kehittämistä voi toteuttaa ja miten omaa oppimista voisi hahmottaa helpommin.

Työelämän murroksessa Milma näkee työn perustana oppimisen, jota tapahtuu läpi elämän: “Työurien sijaan voisi jo melkein puhua oppimisurista. Elinikäinen oppiminen on, vaikka se on vähän kliseistä, mutta kyllä se on ihan välttämätöntä tämän päivän työelämässä.”

Oppiminen tapahtuu yhä enemmän yhdessä muiden ihmisten kanssa: “Aika paljon tänä päivänä puhutaan kollektiivisesta oppimisesta ja jaetusta asiantuntijuudesta. Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä tai verkostoissa. Niin myös tieto on kollektiivisesti muodostuvaa ja se heijastuu myös oppimiseen.”

Kokeilukulttuuri on ollut viime vuosina paljon pinnalla hallitusohjelmaa myöten. Omassa työssään Milma puhuu kokeilevasta kehittämisestä eli siitä, miten uudistamista ja kehittämistä voisi tehdä kokeilevasti:

“Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pois siitä maailmasta, että suunnitellaan ensin joku asia viimeisen päälle ja toteutetaan sitten. Sotketaan vähän sitä suunnittelua ja tekemistä. Tehdään samaan aikaan kuin suunnitellaan. Ollaan matkan varrella valmiita muuttamaan suunnitelmaa ja tuunaamaan sitä tekemistä.”

Jakso 2

Jari Laukkanen, Hyvinkää Aseman koulu

Taidan-podcast vieraili Hyvinkään Aseman koululla keskustelemassa rehtori Jari Laukkasen kanssa rehtorin työstä ja johtajuudesta koulumaailmassa. Jari aloitti Aseman koululla 90-luvulla, oli ensin 15 vuotta luokanopettajana ja vuoden 2012 alusta asti hän on toiminut rehtorin tehtävässä. Yhteensä Jarilla on yli 20 vuoden kokemus koulumaailmasta.

Koulumaailmassa on jo havaittavissa jaettua johtajuutta esimerkiksi siinä, miten päätöksentekoa jaetaan erilaisille tiimeille. Jari uskoo rehtorin työn muuttuvan tulevaisuudessa entistä enemmän kohti jaettua johtajuutta: “Sellaisesta yksinäisestä patruunasta siirrytään siihen, että vastuuta jaetaan ja tehdään yhdessä asioita.”

Jarille tärkeimpiä oivalluksia rehtorin työssä on se, että pitää kirkkaana mielessään oman perustehtävän ja pysähtyy miettimään sitä: “Erityisen tärkeää rehtorin työssä on kirkas mielikuva siitä, että mikä on se minun perustehtävä: miksi olen täällä ja mitä olen täällä tekemässä? Sitä pitää pysähtyä miettimään päivittäin.” Perustehtävän kirkastaminen liittyy vahvasti työn priorisointiin: “Työt ei koulusta lopu koskaan. Pitää osata valikoida ja päättää, mikä on tärkeää.”

Jari on myös curlingin Euroopan mestari vuodelta 2000 ja vuoden 2006 Torinon talviolympialaisten hopeajoukkueen valmentaja. Curling on tuonut Jarin rehtoriuteen projektiorientoituneen ajattelumallin tavoitteiden saavuttamisesta ja opettanut vastoinkäymisten kohtaamista: “Urheilussa se on ihan konkreettista. Jos parempi tulee ja näyttää, miten pelataan, niin silloin pysähtyy miettimään, että missä ne oli parempia, miksi ne oli parempia ja miten me voitaisiin olla yhtä hyviä.”

Jakso 5

Ville Ojanen, Academy of Brain

“Kaikki inhimillinen syntyy meidän aivoissa.” – Taidan-podcastissa aivotutkija Ville Ojanen

Taidan-podcast sai vieraakseen mielen ja aivojen moniottelijan Ville Ojasen. Aivotutkimuksesta tohtoriksi väitellyt Ville on ollut monessa mukana valmennuksesta ja startupeista henkilöstöjohtoon ja tutkimukseen. Tällä hetkellä Ville valmentaa Academy of Brainissa.

Podcastissa selviää muun muassa, mikä on optimaalinen ympäristö aivojen toiminnalle, mitä on mentalisaatio ja miten aivoistaan voi pitää huolta.

Aivot ovat perustavanlaatuinen osa ihmisenä olemista. “Kaikki inhimillinen syntyy meidän aivoissa”, Ville kiteyttää. Kaikki havaintomme, ajatuksemme, tunteemme ja keholliset tuntemuksemme ovat aivotoimintamme tuotosta: “Ne ovat kaikki aivojen tuottamia subjektiivisia mielentiloja, eli meidän koko elämä on meidän aivotoiminnan heijastumaa. Tämä on sellainen asia, jota kannattaa pysähtyä pohtimaan.”

Ville painottaa myös kokemuksellisuuden merkitystä: “Siitä on hirveästi hyötyä, kun ihminen alkaa oivaltaa elämänsä kokemuksena.” Kokemuksellisuuden oivaltaminen on arvokasta myös johtamisessa: “Tykkään puhua tosi paljon kokemuksen johtamisesta ja kysyä ihmisiltä, että kumpaa sä johdat – kokemista vai tekemistä? Tyypillisesti me johdetaan tekemistä, koska me ollaan niin totuttuja siihen ja se on helppoa.”

Jakso 4

Antti Aho, Citera Services

 

Taidan-podcast sai vieraakseen suomalaisen työelämän timanttisen asiantuntijan Citeran Antti Ahon. Antilla on lähes 30 vuoden kokemus suomalaisesta liike-elämästä ja hän teki pitkän työuran Trainers’ Housessa, jossa hän oli viimeisimmäksi yrityksen varatoimitusjohtajana.

Podcastissa selviää muun muassa, mikä on Antin johtavia periaatteita elämässä ja kuinka lentokoneen ohjaamossa istuva konsultti huomioidaan 8 tunnin lennon ennakkovalmisteluissa.

Antti on työskennellyt satojen kotimaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa niiden erilaisissa murrosvaiheissa. Jatkuvasta työelämän muutoksesta huolimatta Antin mielestä oleellista on se, mikä työelämässä on pysyvää: “Pysyvää on ollut, että ihmisten tarvitsee tehdä töitä toisten ihmisten kanssa. Se ei ole poistunut yhtään mihinkään ja se tulee vielä jatkumaan nykyisen murroksen jälkeen.”

Antti on tehnyt hyvin paljon töitä eri yritysten johtajien ja johtamisen kanssa. Suhtautuminen johtamiseen on muuttunut viime vuosikymmenien aikana: “Nyt olemme enemmän ja enemmän tilanteessa, jossa johtaminen on muuttunut asemasta ammatiksi, johon kuuluu ammattitaito, ammattitaidon ylläpitäminen ja sen syventäminen.”

Johtajan työssä on olennaista tunnistaa, että siinä käytetään valtaa: “Terve suhde valtaan on johtamisen ehkä tärkeimpiä oivalluksia johtajalle. Terve suhde valtaan on sitä, että ymmärtää, että vallankäytöllä on seurauksensa. Olisi hyvä olla kiinnostunut tutkimaan, mitä oma vallankäyttö saa aikaan.”

Jakso 1

Sari Hakulinen, Pyhtää Huutjärven koulu

Taidan-podcast sai vieraakseen Huutjärven koulun rehtorin Sari Hakulisen. Huutjärven koulu on noin 500 oppilaan koulu Pyhtäällä, johon kuuluvat luokka-asteet esikoulusta yhdeksänteen luokkaan. Huutjärven koulun rehtoriuden lisäksi Hakulinen hallinnoi Pyhtään pienempiä kouluja sekä Pyhtään nuoriso- ja liikuntatoimia.

Podcastissa pureudutaan kouluun ja koulumaailmaan erityisesti johtamisen näkökulmasta. Oman johtamisfilosofiansa Sari tiivistää lasten ja nuorten näkökulmasta: ”Oppilas on ykkönen myös johtamisnäkökulmasta. Nimenomaan ne lapset ja nuoret tekevät tästä työstä aika oikeastaan ihanan työn. Oppilaat tuovat sitä voimaa, yhteisöllisyyden tuntua ja meidän koulun henkeä tähän työhön.”

Koulumaailma on ollut viime vuosina muutoksessa esimerkiksi uuden opetussuunnitelman ja digitalisaation myötä. Sari on havainnut myös johtamisensa muuttuneen vuosien varrella: ”Minun oma johtamiskäsityksenikin on muuttunut hirveän paljon. Johtajuus on muuttunut. Jokin aika sitten tuli hyvin vahvasti tiimijohtajuus, jota meilläkin on, mutta kyllä yhä enemmän minä itse sanoisin, että haluaisin oppia johtamaan ja johtaa kokeilujen kautta. Se on selkeästi sellainen uusi asia, mitä haluan opetella ja tuoda yhteisöömme.”

Koulujen pitää pysyä muuttuvan maailman mukana: ”Digitalisaatio on hyvä esimerkki. Kaikki muuttuu niin nopeasti. Eletään verkostoissa, joissa ollaan nopeatempoisia. Koulun pitäisi myös olla nopeatempoisempi. Meillä pitää olla lupa kokeilla.”