TAIDAN asiantuntijoille

TAIDAN asiantuntijoille – ryhmille tai koko työyhteisölle

”Muutos lähtee liikkeelle yksilöstä.”

Onko arvojen jalkauttaminen ajankohtaista? Tarvitaanko muutostilanteessa tukea? Onko liikkeenluovutus tulossa? Uuvuttaako itseohjautuvuus? Kaipaavatko rakenteet remonttia?

Kompleksinen työelämä suorastaan vaatii dialogista kehittämistä ja kehittymistä.

TAIDAN asiantuntijoille on ajasta ja paikasta riippumaton palvelu ja sen avulla voit ohjata työntekijöitä tutkimaan omaa ammatti-identiteettiä ja oman työn johtamisen tilaa. Tämän lisäksi TAIDAN asiantuntijoille ohjaa kehittämään työyhteisön rakenteita sekä toimintakulttuuria.

Muutos lähtee liikkeelle yksilöstä,  on luonteeltaan systeemistä ja vaatii toteutuakseen koko työyhteisön hyväksyntää.

Mitä teemoja TAIDAN asiantuntijoille sisältää?

Z
Itsensä johtaminen
Z
Vuorovaikutustaidot
Z
Johtajuus
Z
Työntekemistä tukevat rakenteet
Z
Informaatioergonomia

Sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

Mitä palvelukokonaisuuteen kuuluu? 

Haluatko sinä olla johtamisen ja organisaation kehittämisen edelläkävijä?

Z
Palvelun sisällön räätälöinti asiakkaan kehittämistarpeen mukaisesti
Z
Orientaatiowebinaari (45min) ennen sovellusjakson alkua
Z
Kuuden viikon sovellusjakso
Z
Henkilökohtainen mittausdata jokaiselle käyttäjälle
Z
Ryhmä- tai työyhteisötason mittausdata tilaajalle
Z
Reflektiotehtävä joka arkipäivä
Z
Mikrokoulutus päivän reflektiotehtävän teemaan liittyen
Z
Taidan-Coach päivystää sovelluksessa arkipäivisin
Z
Puolivälin virtuaalivalmennus dataan pohjautuen (1,5 h)
Z
Virtuaalinen purkuvalmennus (2h) sovellusjakson päätyttyä
Z
Lisäarvopalveluna lähityöskentelynä toteutettavat työpajat 

Haluatko sinä olla johtamisen ja organisaation kehittämisen edelläkävijä?

Palvelumme

MyTAIDAN

Itsensä johtaminen kompleksisessa työarjessa. Itseohjautuvuudesta yhdessäohjautuvuuteen. Työelämän metataidot. Pintaa syvemmältä.

LiideriTAIDAN

Esimiestyö ja johtaminen. Oman esimiestyön ohjattu reflektointi ja valmennus mobiilisti. Ammatti-identiteetin ja johtajuuden kehittämisen tuki vertaisdataa hyödyntäen. Johtamiskompetenssin ytimessä.