aivotutkimus

”Kaikki inhimillinen syntyy meidän aivoissa.” – Taidan-podcastissa aivotutkija Ville Ojanen

Taidan-podcast sai vieraakseen mielen ja aivojen moniottelijan Ville Ojasen. Aivotutkimuksesta tohtoriksi väitellyt Ville on ollut monessa mukana valmennuksesta ja startupeista henkilöstöjohtoon ja tutkimukseen. Tällä hetkellä Ville valmentaa Academy of Brainissa, joka tarjoaa työelämätaitojen verkkovalmennuksia nousevalta soft skills -alueelta.

Podcastissa selviää muun muassa, mikä on optimaalinen ympäristö aivojen toiminnalle, mitä on mentalisaatio ja miten aivoistaan voi pitää huolta.

Aivot ovat perustavanlaatuinen osa ihmisenä olemista. ”Kaikki inhimillinen syntyy meidän aivoissa”, Ville kiteyttää. Kaikki havaintomme, ajatuksemme, tunteemme ja keholliset tuntemuksemme ovat aivotoimintamme tuotosta: ”Ne ovat kaikki aivojen tuottamia subjektiivisia mielentiloja, eli meidän koko elämä on meidän aivotoiminnan heijastumaa. Tämä on sellainen asia, jota kannattaa pysähtyä pohtimaan.”

”Olemme kokemusohjautuvia hypersosiaalisia eläimiä.”

Oleellista on pyrkiä olemaan tietoinen aivojen tuottamista subjektiivisista mielentiloista ja siitä, miten ne vaikuttavat vuorovaikutukseemme: ”Näissä meidän sisäisissä subjektiivisissa mielentiloissa oikeastaan kaikista tärkeintä on se, että miten ne vaikuttavat meidän tapaan toimia vuorovaikutuksessa.”

Ville painottaa myös kokemuksellisuuden merkitystä: ”Siitä on hirveästi hyötyä, kun ihminen alkaa oivaltaa elämänsä kokemuksena.” Ihmisenä oleminen tiivistyy sosiaalisuudessamme ja kokemuksellisuudessamme: ”Meillä on pitkälle kehittyneet sosiaaliset aivot, että me kyetään luomaan jaettuja kollektiivisia kokemuksia, kuten tiimin ilmapiiri, parisuhteen laatu tai ylipäätään ihmissuhteiden tila. Olemme kokemusohjautuvia hypersosiaalisia eläimiä.”

Villen mukaan kokemuksellisuuden oivaltaminen on arvokasta myös johtamisessa: ”Tykkään puhua tosi paljon kokemuksen johtamisesta ja kysyä ihmisiltä, että kumpaa sä johdat – kokemista vai tekemistä? Tyypillisesti me johdetaan tekemistä, koska me ollaan niin totuttuja siihen ja se on helppoa.”

Podcastin pääset kuuntelemaan tästä:

 

Posted by administrator, 0 comments

Uskotko olevasi rationaalinen ihminen, jonka päätöksiin eivät tunteet vaikuta?

Tunteet vaikuttavat päätöksentekoon mitä suuremmassa määrin. Kun olet valitsemassa uutta yhteistyökumppania projektiin, yhteistyökumppankin kosketus kättelyn yhteydessä saattaakin olla merkittävämpää kuin hänen tarjouksensa sisältö.

Päätöksenteossa tunteiden merkitys on valtaisa ja neurotieteen tutkimuksien mukaan emme pysty tekemään hyviä päätöksiä ilman tunteita. Tunteiden avulla vertaamme päätöksenteon kohteen faktoja aiempiin kokemuksiimme ja ennustamme tunnepohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita valintaamme liittyen.

Päätöksenteon jälkeen rationalisoimme valitun polkumme

Neurotutkijoiden Mary Helen Immordino-Yangin ja Antonio Damasion mukaan rationaalinen ajattelu ja looginen päättelykyky ovat olemassa mutta käytämme kaikissa valinnoissamme tunteita hyväksi. Kognitio ja emootiot eli järki ja tunteet kulkevat siis käsikädessä ja ne tarvitsevat toinen toisiaan toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Organisaatiotutkimuksessa niin sanottu psykologinen turvallisuuden tunne on kytköksissä Immordino-Yangin ja Damasion tutkimukseen. Työympäristössä tunneilmapiiri on merkittävä työyhteisön oppimiseen ja kehittymiseen liittyvä tekijä. Mikäli työyhteisön tunneilmapiiri on esimerkiksi pelon värittämä, on työntekijöiden hankalampi oppia ja tehdä viisaita valintoja.
Tunteilla on siis väliä. Myös tuottavuuden näkökulmasta.

http://www.6seconds.org/2017/02/07/neuroscience-emotion-learning/

Posted by Maria-Elisa, 0 comments