Taidan

on japania ja tarkoittaa dialogia.
Suomeksi se viittaa subjektiin, joka osaa ja pystyy – taitaa.
Dialogi ja subjektiivisuus.
Näihin me uskomme.

Työntekijäkokemuksen mittaaminen ja itsensä johtamisen kehittäminen – ajasta ja paikasta riippumatta

Lähdimme ratkomaan johtamisen ja työarjen sujuvuuden haasteita vuonna 2017.

Työyhteisön kehittämistoimenpiteet tuntuivat monesti olevan hyvin kaukana niiden keskiössä olevista ihmisistä. Aikaviive mittaamisen ja kehittämisen välillä oli ilmeinen. Johdon todellisuus oli usein hyvin irrallaan henkilöstön kokemustodellisuudesta – mittareista huolimatta.

Lähdimme tutkimaan miten digitaalisen työvälineen avulla voitaisiin mitata ja kehittää työarjen sujuvuuden kokemusta ja suorituskykyä.

Taidanin ensimmäinen versio tuli markkinoille vuoden 2018 keväällä. Pilotointien myötä havaitsimme, että olimme oikealla polulla. 

Havaitsimme, että me emme tiedä tai taida koskaan riittävästi asiakasta auttaaksemme. Meidän tulisi auttaa asiakasta auttamaan itse itseään.

Tällä polulla me nyt olemme. Olemme auttamassa asiakkaitamme itse auttamaan itseään. Tarjoamme tämän työn tueksi mobiilisovelluksen, jonka avulla tietoon perustuvaa itsensä johtamisen kehittämistä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Työarjen sujuvuuden ytimessä on itsensä johtaminen. Me voimme auttaa sinua löytämään itsellesi merkityksellisen työelämän. Digitaalisesti ja dialogisesti tietenkin.

 

 

 

 

TAIDAN tuli markkinoille vuonna 2018. Nyt jo yli 1000 käyttäjää on varmistanut konseptin toimivuuden. Hyppää mukaan digitaaliseen kehittämiseen kanssamme!

Mikä on itsensä johtamisen kehittämisessä olennaista?

Itsensä johtamisen kehittämisessä on tärkeää kyetä tarjoamaan työntekijälle omistajuus oman työn, itsen ja suhdeverkoston tutkimiseen ja kehittämiseen. Taidanin avulla se on mahdollista.

Työntekijä, tiimi tai työyhteisö on oman kehittämistyönsä paras asiantuntija. Taidan ohjaa käyttäjiä reflektoimaan työarjen kokemuksia sekä ohjaa heitä tutkimaan ja kehittämään oman itsen ja työnsä johtamista suhteessa omaan verkostoonsa.

”Työntekijä, tiimi tai työyhteisö on usein oman kehittämistyönsä paras asiantuntija. Dialoginen kehittäminen varmistaa osaamisen kohdentumisen.”

Miten TAIDAN toimii?

Päivittäiset väittämät ohjaavat käyttäjää reflektoimaan jotakin tiettyä itsensä johtamiseen tai muutostilanteeseen liittyvää työarjen kokemusta. Käyttäjä saa henkilökohtaista palautetta välittömästi arvioonsa liittyen ja pääsee syventämään pohdintaansa kyseiseen työarjen kokemukseensa liittyen sovelluksen mikrokoulutusosiossa.

Käyttäjä näkee vastauksensa jälkeen reaaliaikaisesti työyhteisönsä tai tiiminsä työarjen kokemustodellisuuden ja voi myös halutessaan vaihtaa ajatuksia sovelluksessa muiden käyttäjien kanssa päivän väittämään liittyen.

Viikkohaasteiden ja itsensä johtamisen webinaarien avulla tuetaan kehittämistyötä konkreettisten harjoitteiden avulla.

Taidan-jakson päättyessä tilaaja ja käyttäjä saa monipuolisen Taidan-raportin sisältäen kaikkien Taidan-käyttäjien vertailudatan sekä analyysin jatkotoimenpidesuosituksineen.

Mistä teemoista työarjen kokemukset TAIDAN:ssa koostuvat?

Z

Yksilöön liittyvät tekijät

Z

Työyhteisöön ja suhdeverkostoon liittyvät tekijät

Z

Rakenteisiin liittyvät tekijät

Mitä mieltä käyttäjät ovat TAIDAN:sta?

|
Taidanissa oli kivasti palasteltu faktaa, aktivoivia harjoituksia ja eväitä itsereflektointiin. Positiivinen kokemus!
|
Taidanissa parasta oli aiheen hyvä jäsentely ja johdonmukaisuus, mikrokoulutusten asiallinen ja kannustava ote, raikas ulkoasu sekä sovelluksen helppokäyttöisyys.
|
Mikrokoulutukset olivat parasta antia. Sain niistä hyviä, konkreettisia vinkkejä työni kehittämiseen.
|
Mikrokoulutuksissa tuli oikeasti uutta tietoa ja näkökulmia, eikä se ollut triviaalia.
|
Käytännön harjoitukset olivat hyviä ja tekstin rento tyyli viehätti. Hyvä, että näistä asioista puhutaan!
|
Taidanissa parasta oli helppous ja nopeus. Ei vienyt liikaa aikaa. Pisti pohtimaan.
|

Itsensä johtamisessa hypättiin syvään päätyyn kerralla. Nyt ymmärrän paremmin miten voin vaikuttaa ja mihin voin vaikuttaa!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Taidan on?

Taidan on kuukauden mittainen itsensä johtamisen taitoja kehittävä palvelukokonaisuus, jonka keskeisenä työkaluna on Taidan-mobiilisovellus.

Kuukauden kestävä Taidan-sovelluksen käyttö ja siihen liitetty valmennuskonsepti auttavat tunnistamaan psykososiaalisia kuormitustekijöitä, edistää työyhteisön muutoskyvykkyyttä ja tukee työelämän laatua.

Taidanissa ohjataan käyttäjää tutkimaan ja kehittämään omaa itsensä johtamista ja siihen liittyviä meta-taitoja. Työyhteisökäytössä se sisältää myös tuen johtamistyölle niille työyhteisöille, joilla on tavoitteena laadukkaampi, tuottavampi ja itseohjautuvampi työelämä.

Muutosjohtamisen palvelumallimme räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisen muutostilanteen tarpeiden mukaan. Tällöinkin koko palvelu toimitetaan TAIDAN sovelluksen avulla.

Kenelle Taidan on tarkoitettu?

Taidan on tarkoitettu työhyvinvoinnin johtamisesta ja työelämän laadun parantamisesta kiinnostuneille organisaatioille sekä yksilöille. Taidan soveltuu monenlaisille asiantuntijaorganisaatioille kouluista ja kuntaorganisaatioista insinöörifirmoihin ja myyntitiimeihin. 

Mikä on Taidan-Coach?
Oma Taidan-Coach löytyy Taidan sovelluksesta lisäarvopalveluna. Sieltä saat siis halutessasi coachausta mobiilisti, siis ihan oikealta ihmiseltä.
Onko Taidan kyselytyökalu?

Taidan on ensisijaisesti työväline työelämän laadun, itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kehittämistyön tukena käyttäjät vastaavat päivittäisiin väittämiin reflektoidakseen omia ja organisaationsa työarjen kokemuksia. Vastaukset tuottavat dataa organisaation työntekijäkokemuksesta ja sen muutostrendeistä, mutta työntekijöiden toteuttama työelämän laadun ja itsensä johtamisen kehittämistyö on Taidanissa mittausdataa oleellisempaa.

Miten voimme tiiminä hyödyntää Taidania?
Olemme julkaisseet tiimeille oppaan, jonka saat ladattua tästä: Tiimin opas
Mitä puhelimia Taidan tukee?
Taidan on saatavilla iOS ja Android-käyttöjärjestelmille.

Sovelluksen käyttö edellyttää iOS-versiota 9.0 tai tätä uudempaa versiota. Yhteensopivia laitteita ovat iPhone, iPad ja iPod Touch.

Androidilla sovelluksen käyttö edellyttää vähintään versiota 5.1.

Mistä saan ladattua Taidan-sovelluksen?

Taidan on saatavilla iOS ja Android-käyttöjärjestelmille.

Sovelluksen käyttö edellyttää iOS-versiota 9.0 tai tätä uudempaa versiota. Yhteensopivia laitteita ovat iPhone, iPad ja iPod Touch.

Androidilla sovelluksen käyttö edellyttää vähintään versiota 5.1.


Mihin Taidan perustuu?

Taidan aktivoi käyttäjää tutkimaan ja kehittämään omia työarjen kokemuksia. Sen kautta on myös mahdollista tehdä näkyväksi mittausdatan avulla käyttäjien yhteiset kokemukset ts. työntekijäkokemuksen kehittäminen helpottuu.

Työhyvinvoinnin teemoja käsitellään työarjen kokemusten kautta ymmärrettävästi ja ratkaisukeskeisesti. Kokemuksellinen oppiminen on keskiössä.

Samaan aikaan tieteellinen tutkimus on Taidanissa kaiken sisällön takana. Taidanin tieteellisen viitekehyksen keskiössä ovat johtamistieteet, organisaatio- ja sosiaalipsykologia, neurotieteet, kasvatustieteet ja kulttuuriantropologia.

 

Miten saan Taidanin käyttöön meidän organisaatioomme?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Miten Taidan pitää huolen tietosuojasta ja yksityisyydestäni?
Sovelluksen käyttäjät vastaavat päivittäisiin työarjen väittämiin anonyymisti eikä vastauksia ole mahdollista yhdistää yksittäiseen työntekijään. Keskustelu Taidan-sovelluksen keskustelupalstalla käydään omalla nimellä. Katso lisää Taidanin tietosuojaperiaatteista.
Mitä tietoja Taidan tallentaa käyttäjistä?
Taidan-mobiilisovellukseen rekisteröidytään omalla nimellä ja sähköpostilla, jotka ovat ainoat sovelluksen tallentamat yksilöivät tiedot. Käyttäjien vastaukset työhyvinvoinnin väittämiin tallentuvat sovellukseen, mutta yksittäisen käyttäjän vastauksia ei ole mahdollista tunnistaa. Organisaatiosta tuotettu yksilöimätön data työelämän laadusta on avointa kaikille oman organisaation käyttäjille.
Mikä on Taidan Partners -valmentajaverkosto ja miten voin liittyä siihen?

Taidan Partners -valmentajakumppanina pääset hyödyntämään Taidan-palvelua omassa liiketoiminnassasi. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.Lue lisää valmentajakumppanuudesta täältä.