Uskotko olevasi rationaalinen ihminen, jonka päätöksiin eivät tunteet vaikuta?

Tunteet vaikuttavat päätöksentekoon mitä suuremmassa määrin. Kun olet valitsemassa uutta yhteistyökumppania projektiin, yhteistyökumppankin kosketus kättelyn yhteydessä saattaakin olla merkittävämpää kuin hänen tarjouksensa sisältö.

Päätöksenteossa tunteiden merkitys on valtaisa ja neurotieteen tutkimuksien mukaan emme pysty tekemään hyviä päätöksiä ilman tunteita. Tunteiden avulla vertaamme päätöksenteon kohteen faktoja aiempiin kokemuksiimme ja ennustamme tunnepohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita valintaamme liittyen.

Päätöksenteon jälkeen rationalisoimme valitun polkumme

Neurotutkijoiden Mary Helen Immordino-Yangin ja Antonio Damasion mukaan rationaalinen ajattelu ja looginen päättelykyky ovat olemassa mutta käytämme kaikissa valinnoissamme tunteita hyväksi. Kognitio ja emootiot eli järki ja tunteet kulkevat siis käsikädessä ja ne tarvitsevat toinen toisiaan toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Organisaatiotutkimuksessa niin sanottu psykologinen turvallisuuden tunne on kytköksissä Immordino-Yangin ja Damasion tutkimukseen. Työympäristössä tunneilmapiiri on merkittävä työyhteisön oppimiseen ja kehittymiseen liittyvä tekijä. Mikäli työyhteisön tunneilmapiiri on esimerkiksi pelon värittämä, on työntekijöiden hankalampi oppia ja tehdä viisaita valintoja.
Tunteilla on siis väliä. Myös tuottavuuden näkökulmasta.

http://www.6seconds.org/2017/02/07/neuroscience-emotion-learning/

Vastaa